Koolcapp

ทานยาเคมีมาก ๆ มีผลต่อร่างกายยังไงบ้าง?

koolcapp-01

การกินยาเคมีเกินขนาดสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้ทุกระบบ โดยความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับชนิดของยา ปริมาณยาที่กินเข้าไป รวมถึงประวัติทางการแพทย์และสุขภาพของตัวผู้ป่วยด้วย

ตัวอย่างอาการที่อาจพบจากการกินยาเกินขนาด ได้แก่

1.คลื่นไส้ อาเจียน

koolcapp-02

2. ปวดท้อง ท้องเสีย

koolcapp-03

3.ง่วงซึม หมดสติ

koolcapp-04

4.มีปัญหาในการหายใจ

koolcapp-05

การรักษาการกินยาเกินขนาด

  • ให้ถ่านกัมมันต์ เพื่อช่วยดูดซับยาที่อยู่ในระบบย่อยอาหาร
  • ให้ยาต้านพิษ โดยแพทย์จะพิจารณาให้ผู้ป่วยรับยารักษาอื่น ๆ เพื่อต้านผลกระทบที่เกิดจากการกินยาเกินขนาด และป้องกันอันตรายจากฤทธิ์ของยา
  • ล้างท้อง โดยใช้วิธีใส่สายทางจมูกหรือปากให้เข้าไปถึงกระเพาะอาหาร เพื่อกำจัดยาที่ไม่ถูกดูดซึมให้ออกมาจากกระเพาะอาหาร
  • ใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจ
  • ให้ยากล่อมประสาท ถ้าผู้ป่วยมีอาการก้าวร้าว เพื่อให้สงบลง และต้องรักษาตัวอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ จนกระทั่งอาการดีขึ้น

การป้องกันการกินยาเกินขนาด

  • เก็บยาให้ห่างจากเด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น และสัตว์เลี้ยง
  • ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งหรือตามฉลากยาอย่างเคร่งครัด
  • ไม่ใช้ยาหลายชนิดร่วมกันโดยไม่ปรึกษาแพทย์
  • ไม่กินยาร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์
  • หากอยู่ในภาวะซึมเศร้า ให้รีบปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากแพทย์

 CR: กินยาเกินขนาด  , กิน “ยา” เกินขนาด ภัยอันตรายถึงชีวิต